Uputstvo za administratore

Odobravanje samostalno kreiranih korisničkih računa

Kada korisnici izvrše samoregistraciju na portalu, glavi administrator (Main Administrator) prima e-mail konfirmaciju da je izvršeno kreiranje korisničkog računa od strane korisnika. Da bi korisnički račun postao aktivan, tj. da bi se mogao koristiti, administrator treba isti i potvrditi. Potvrdu će izvršiti klikom na link u e-mailu.