Uputstvo za administratore

Preuzimanje izvještaja o ocjenama korisnika na kursu

Da biste preuzeli izvještaje o ocjenama koje su korisnici ostvarili na pojedinom kursu, neophodno je da otvorite kurs sa kojeg želite preuzeti izvještaj, a zatim u bloku „Administracija" odaberete opciju „Ocjene".Kliknite na padajući meni u vrhu stranice i u njemu odaberite opciju „Excel radna datoteka".

U prozoru koji Vam se otvori možete podesiti opcije koje želite uključiti u izvještaj, moguće ocjene koje treba uključiti i opcije formata za izvoz. U sekciji „Moguće ocjene koje treba uključiti" birate koje aktivnosti i resurse ćete uključiti u izvještaj. U sekciji „Opcije formata za izvoz" možete uključiti povratnu informaciju u izvještaj ukoliko je ista podešena na kursu. Opcija „Zahtjevajte aktivni upis" znači da će prilikom izvoza biti uključeni samo polaznici koji su aktivni na kursu i nisu suspendovani. Postoji mogućnost izbora prikaza izvoza ocjena gdje možete birati između tri opcije „Realna vrijednost", „Procenat" i „Slovo". Također, moguće je i podesiti broj decimala u prikazu ocjene.

Kada ste podesili sve željene postavke izvoza, kliknite na tipku „Preuzmi" i preuzmite Excel radnu tabelu sa izvještajem sa ocjenama korisnika.
Kada preuzmete Excel tabelu i otvorite je imate pregled ocjena po korisnicima
Tabela sadrži 6 kolona. Prve dvije kolone sadrže informacije o polaznicima, dok se preostale kolone odnose na datume početka pregleda kursa i posljednjeg pristupa kursu te ocjene koje su polaznici osvojili na kursu.