Uputstvo za polaznike

Pregled multimedijalnog sadržaja kursa


Pregledu multimedijalnog sadržaja kursa možete pristupiti klikom na tipku "START". Nakon što kliknete na tipku "START" u novom tabu Vašeg internet pretraživača će se otvoriti prozor kao na slici ispod.
Najveći dio korisničkog interfejsa zauzima ekran za pregled prezentacije.
U donjem dijelu se nalaze dugmad za manipulaciju i praćenje prezentacije.


tipke

Ukoliko imate potrebu da pojačate ili utišate zvuk prezentacije kliknite na dugme za određivanje jačine zvuka. Pomjerite klizni meni na željenu jačinu.


Traka za navigaciju prvenstveno služi da vizuleno prikaže vremenski tok prezentacije. Možete se vratiti ili pomjeriti unaprijed traku i tako pronaći željenu tačku na slajdu.
Koristite dugme pokreni/pauza kako bi zaustavili, odnosno pokrenuli prezentaciju.

Ukoliko želite da ponovo pregledate slajd kliknite dugme „Ponovi".

Druga karakteristična komponenta interfejsa jeste glavni meni. U glavnom meniju možete pronaći sadržaj modula, pojmovnik i napomene. Kliknite na navedene opcije kako biste pregledali njihov sadržaj
Na raspolaganju imate i opciju pretrage sadržaja modula.
Ukoliko u toku pregleda kursa želite napraviti zabilješku, to možete učiniti klikom na
tipku "Zabilješke" u gornjem desnom uglu prozora. Otvorit će Vam se prozor kao na slici ispod. U polju za unos teksta, unesite željenu zabilješku i kliknite na tipku "Sačuvaj" odnosno "Štampa", ako želite da odštampate istu.