Uputstvo za polaznike

Ispisivanje sa kursa

Svaki korisnik edukacijskog portala ima mogućnost ispisa sa kursa. Ispis se može izvršiti klikom na opciju "Ispiši me sa kursa" u bloku "Administracija".Sistem će zatražiti od Vas da potvrdite ispis. Ukoliko ste sigurni da se želite ispisati sa kursa kliknite na tipku "Nastavi". Ukoliko želite da odustanete od ispisa, kliknite na tipku "Odustani".