Uputstvo za polaznike

Pregled ocjena ostvarenih na kursu

Da biste pregledali ocjene na kursu kliknite na opciju "Ocjene" u bloku "Administracija".Otvoriće Vam se ekran kao na slici ispod. Možete pregledati Vaše ocjene na kursu, odnosno procenat ukupno ostvarenog broja bodova.