Štampaj ovo poglavljeŠtampaj ovo poglavlje

Uputstvo za polaznike

Uvod

Ovaj vodič podrazumijeva da imate osnovno znanje korištenja računara, da ste upoznati sa korištenjem web pretraživača i da znate osnovnu navigaciju kroz web sajtove i linkove.

U ovom uputstvu date su osnove za učešće u jednom on-line kursu. Možete koristiti ovaj dokument i u štampanoj formi tokom rada na računaru, da se možete informisati i podsjetiti na ono što je na ekranu u nekom trenutku. Za svaki slučaj, ovo uputstvo će biti u nastavnim materijalima na sajtu, tako da ga možete presnimiti i imati na svom računaru.

Stvarni izgled web stranice na Vašem ekranu može se razlikovati od primjera iz ovog teksta, i može zavisiti i od postavki na Vašem računaru. Pažljivo pratite korake u datom redoslijedu i ne bi trebalo biti problema.