Preskoči dostupni kursevi

Dostupni kursevi

Izvor: UNDP Projekt „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave"

Izrada e-kursa: Akademika d.o.o.

Autor kursa: prof. dr. Veljko Trivun

Izrada e-kursa: Lanaco d.o.o.

Autor kursa: g. Jakuf Subašić, magistar političkih nauka

Izrada e-kursa: Lanaco d.o.o.

Autor kursa: gđa. Uma Isić, magistrica žurnalističkih nauka

Izrada e-kursa: Lanaco d.o.o.